Loading...

Good energy - żarówki ledowe

Goodenergy - żarówki ledowe do oświetalania aglomeracji miejskich, oświetlenie przemysłowe, żarówki E40

Programy i dofinansowania

Pozyskujemy dofinansowania „białe certyfikaty” programy WFOŚiGW i NFOŚiGW. Realizujemy programy ESCO.